مرگ بیش از پنج هزار آواره در مدیترانه در سال 2016

سازمان ملل متحد

 

سازمان ملل متحد از مرگ بیش از 5هزار آواره در مسیر رسیدن به قاره اروپا در دریای مدیترانه در سال 2016 خبرداد و اعلام کرد بیم آن می رود که نزدیک به صد تن دیگر در روز پنج شنبه گذشته غرق شده باشند.

اسپیندلر؛ سخنگوی کمیساریای عالی آوارگان سازمان ملل متحد در کنفرانسی خبری اظهار داشت: با حوادث مصیبت بار اخیر شمار افرادی که در سال جاری جان باختند به بیش از پنج هزار تن رسید در حالی که سال گذشته این رقم 3771 تن بود.

 

درحالی که امسال شمار افرادی که از دریای مدیترانه عبور کردند کاهش چشمگیری داشت، اما در مقایسه با آمار سازمان بین المللی مهاجرت یعنی حدود 360هزار تن، این رقم تلفات، بسیار سنگین محسوب می شود.

 

وی اعلام کرد مرگ مهاجران به نظر می رسد با استفاده قاچاقچیان از شناورهای با کیفیت پایین، خطرات فصلی و تاکتیک های مورد استفاده افراد به منظور جلوگیری از شناسایی شدن مرتبط باشد.

 

139501171241489587456744