نقض قانون در زندان‌های ایران

در حالیکه اعتصاب غذای شماری از زندانیان سیاسی ایران در هفته‌های اخیر در صدر توجه قرار داشته و وضع جسمی برخی از آنها وخیم است. محسنی اژه‌ای - معاون اول قوه قضائیه جمهوری اسلامی گفته است که قوه‌ی قضائیه تسلیم این کارها نمی‌شود.

763

آرش صادقی- زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین که بیش از هفتاد روز را در اعتصاب غذا گذارند و موافقت با مرخصی همسرش منجر به پایان اعتصاب غذای او شد با وجود نیاز به ادامه درمان در بیمارستان به زندان اوین بازگردانده شده است. او که دچار عوارض اعتصاب غذاست و دوره‌ی درمان او کامل نشده است پس از انتقال به زندان خون بالا آورده و به بهداری منتقل شده است. گزارش‌ها از تنگی نفس و وصل دستگاه اکسیژن به او می‌گویند.

همزمان وکیل گلرخ ابراهیمی ایرایی همسر آرش صادقی از مخالفت مسئولان قضایی با تمدید مرخصی او گفته است. برخی منابع علت عدم تمدید مرخصی او را استفاده از عکس زینب جلالیان زندانی سیاسی محبوس در زندان خوی دانسته‌اند.

منابع حقوق بشری همچنین از ادامه اعتصاب غذا توسط علی شریعتی می‌گویند که در هفتادمین روز از اعتصاب خود به سر می‌برد و حال جسمی او وخیم گزارش شده است. از جمله خونریزی روده‌ی او منجر به نگرانی‌ است.

از میان زندانیان سیاسی دیگر که همچنان به اعتصاب غذا ادامه می‌دهند می‌توان سعید شیرزاد را نام برد که از هفدهم آذر ماه در اعتراض به نقض حقوق زندانیان دیگر در زندان رجایی شهر لب‌هایش را دوخته است.

نزار زکا، محمدرضا نکونام، مهدی کوخیان و احمدرضا جلالی زندانیان سیاسی دیگری هستند که از روزهای گذشته اخباری مبنی بر اعتصاب غذای آنها وجود دارد اما گزارش مستقلی از ادامه اعتصاب آنها وجود ندارد. با این حال گمان می رود که همچنان به اعتصاب خود ادامه می‌دهند.

با این وجود غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی به این اعتصاب ها واکنش نشان داده و گفته است «کسانی که قصد دارند با فشار از داخل و خارج قوه قضاییه را مجبور به تمکین کنند در اشتباهند چرا که قوه قضاییه تسلیم نمی شود.»

اظهارات اژه‌ای در حالی است که این زندانیان تنها خواهان اجرای قوانین رسمی و ایین نامه اجرایی زندان‌ها هستند.