صدور سه سال حبس برای یک فعال مدنی کُرد در اورمیه

شعبه ده دادگاه تجدید نظر اورمیه یک فعال مدنی کُرد را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق ارتباط با نهادهای حقوق بشری و رسانه‌های خارج از کشور، به تحمل سه سال حبس محکوم کرد.

به گزارش شبکه حقوق بشر کُردستان، اسماعیل سانیار، فعال مدنی اهل بوکان در ۲۲ آذرماه سال ۹۴ از سوی نیروهای اداره اطلاعات بوکان بازداشت و به اتهام ارسال اخبار برای نهادهای حقوق بشری و رسانه‌ها به مدت یک ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر تحت بازجویی قرار گرفت. این فعال مدنی بعدا با تودیع وثیقه آزاد شد و دادگاه بوکان در اسفندماه 94 حکم به برائت وی داد.

Ismail Saniar

بعد از صدور حکم برائت، دادستانی بوکان به این حکم اعتراض کرده و پرونده جهت تجدیدنظر خواهی به شعبه ۱۰ دادگاه تجدید نظر ارومیه ارجاع داده شد. در آذ

رماه امسال بعد از برگزاری دو جلسه دادگاه، علیار خلیل‌زاده و محمد حسین رضایی قضات دادگاه اسماعیل سانیار را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به تحمل ۳ سال حبس محکوم کردند.

اسماعیل سانیار پیشتر نیز در سال ۸۵ یک بار بازداشت شده بود.