ادامه اعتراض به پخش پارازیت در شیراز

با ادامه یافتن اعتراض‌های مردمی در شیراز که در اعتراض به ارسال پارازیت و به شکل مسالمت‌آمیز برگزار می‌شدند و در پی عدم قبول خواست مسئولان برای پایان تجمع‌های اعتراضی، نیروهای انتظامی و امنیتی کار را به خشونت کشیده و شماری از معترضین را بازداشت کردند.

تداوم تجمع‌های اعتراضی مردم شیراز در مقابل ادارات دولتی با خواسته‌ی پایان ارسال پارازیت‌های زیان‌بار، مسئولان را مجبور به اعلام پیگیری کرده بود و کمیته‌ای علمی برای رسی

201711310351015607951

دگی به این مسئله تشکیل شده بود هر چند معترضین به کافی نبودن این اقدام اعتقاد دارند.

با این حال در پایان تجمع روز گذشته، نیروی انتظامی تعدادی از معترضین را بازداشت کرد و فضای اعتراض‌ها را به سوی تشنج برد. درباره تعداد و هویت بازداشت شدگان کماکان گزارشی وجود ندارد.

نماینده شیراز در مجلس هم از تشکیل ستادی برای بررسی تاثیرات پارازیت ‌ها خبر داد اما از بازداشت شهروندان معترض اظهار بی‌اطلاعی کرد.