آیهان بیلگن سخنگوی ه.د.پ: سیستم امنیتی ترکیه با ترور سفیر روسیه باید بکلی مورد بحث قرار بگیرد

آیهان بیلگن سخنگوی حزب دمکراتیك خلق‌ها طی سخنرانی در جلسه هفتگی حزبش در مورد مسائل روز ترکیه صحبت کرد.

او برگزاری جلسات دادگاه نمایندگان پارلمانی ه.د.پ در حالی که آنها در زندان بسر می‌برند را غیرقانونی خواند و خواست که دولت ترکیه سیزده نماینده دربند را آزاد کند. بیلگن تأکید کرد که آنها تحت فشارهای حکومتی از ارزش‌هایی که به آن پایبند هستند منصرف نخواهند شد.

سخنگوی ه.د.پ در واکنش به ترور سفیر روسیه نیز گفت شرایطی که پیش آمده نشان می‌دهد که سیاست‌های امنیتی ترکیه باید حتما از پایه مورد بازبینی قرار بگیرند.

او در عین حال صدور حکم جزای نقدی برای یک پلیس که مرتکب قتل شهرندی به نام اتهم ساری‌سولوک شده بود را نشانه برخوردهای کیفی و سلیقەای در دستگاه قضایی ترکیه و عدم استقلال آن دانست.

آیهان بیلگن از سویی با ابراز نگرانی از سرنوشت یک روزنامه‌نگار کرد بنام مژگان اکین گفت او قریب دو ماه است ناپدید شده اما حالا که آخرین تصاویر مربوط به او منتشر شده و افراد تعقیب کننده مژگان اکین بروشنی دیده می‌شوند چرا دولت ترکیه آنها را بازداشت نکرده است.

qassdxcfgghjlytgbghhjjjkk