سمینار علم ژنئولوژی در حسکه

تشکیلات کنگره استار در شهر حکسه، سمیناری برای معرفی علم ژنئولوژی برگزار کرد.

 

دهها تن از زنان حسکه برای شرکت در این سمینار در سالن تجمعات اتحادیه جوانان روژاوا حاضر شدند.

دیروک قهرمان عضو آکادمی ژنئولوژی کانتون جزیر در این سمینار با اشاره به اینکه زنان هزاران سال است از سیستم مردسالاری تحت ستم قرار دارند گفت زنان را از حقوق خود محروم کردەاند اما جنبش آزادیخواه کردستان به رهبری اوجالان سعی در بازگرداندن جایگاه تاریخی زنان به آنها داشته و اوجالان معتقد است جامعەای که زنان آن آزاد نباشند نمی‌تواند آزاد شود.

عضو آکادمی ژنئولوژی گفت در سایه همین فلسفه بوده که در روژاوا انقلابی در این ابعاد روی داد و زنان در همەی امور سیاسی، اجتماعی و نظامی حضور موثر و پررنگ دارند.

او همچنین به سئوالات زنان حسکه در مورد اینکه ژنئولوژی چیست پاسخ داد.1154123965498897879879879879