نشست خبری جنبش زنان آزاد درباره انزوای اوجالان

جنبش زنان آزاد با برگزاری نشستی در شهر آمد، ضمن ابراز نگرانی از وضعیت رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان پیام‌هایی به مقامات آنکارا داد.

 

در این نشست الیف هاران از سخنگویان جنبش زنان آزاد گفت مردم ما حق دارند که وضعیت اوجالان در زندان خبردار شوند.

او گفت این نوع برخورد حکومت ترکیه با اوجالان عامل اصلی جنگی است که جریان دارد.

الیف هاران تأکید کرد طرف‌های مسئول خارجی با سکوت در باره ایزوله کردن اوجالان می‌خواهند که جنگ داخلی در ترکیه شدت بگیرد.

نماینده جنبش زنان آزاد بار دیگر خواهان باز شدن درهای زندان امرالی برای دیدارهای هفتگی شد و گفت نگرانی‌ها در اینباره فقط به بحران دامن خواهد زد.44448888sds