تجمع اعضای شورای شهر قامشلو در حمایت از اوجالان

گروهی از اعضای شورای شهر قامشلو در تجمعی، قطع ملاقات‌ هفتگی رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان را محکوم کردند.

فیروشاه رمدان رئیس مشترک شورای شهر قامشلو در این تجمع که روز گذشته در مقابل مرکز فرهنگی محمد شیخو برگزار شد به منزوی‌سازی و قطع کلیه تماس‌ها با اوجالان د

Skärmklipp 112

ر زندان امرالی ترکیه اشاره کرد و گفت: خلق کرد هر دستی که به سوی اوجالان دراز شود را کوتاه می‌کند.

او آنچه که در ترکیه روی می‌دهد را فاشیسم خواند و گفت حزب دموکرات کردستان عراق و انجمن میهنی کردهای سوریه هم به خاطر عدم اعتقاد به ارزش‌های انسانی با ترکیه همدست شدەاند.

فیروشاه رمدان به دولت ترکیه و گروههای دنبالەروی آن هشدار داد که هرگز قادر به شکستن اراده رهبر کردها نخواهند بود و مردم کردستان نیز چنین اجازەای به آنها نمی‌دهند.