آزادی دو روستای دیگر در عملیات خشم فرات

مبارزین نیروی سوریه دموکراتیک در حال پیشروی به سوی رقا- پایتخت خود خوانده داعش دو روستای دیگر را در حالی پاکسازی کردند که گردان شمس الشمال نیز به این نیروها پیوسته است.

 

بر اساس گزارش اتاق عملیات خشم فرات مبارزین نیروی سوریه دموکراتیک موفق شدند پس از نبردی دشوار، روستاهاس شالی و حنهود را از عناصر داعش پاکسازی کنند. سه عضو داعش در جریان این درگیری‌ها از پادرآمدند.

گزارش‌ها همچنین از پیوستن گردان شمس‌الشمال به نیروی سوریه دموکراتیک در جریان عملیات خشم فرات می‌گویند.

محمد ابوعادل فرمانده این گردان از 150 مبارز گفته است که با هدف پاکسازی کامل روستاهای حومه رقا در عملیات شرکت کرده و به نیروی سوریه دموکراتیک پیوسته‌اند. وی تصریح کرد که گردان شمس الشمال یکی از نیروهای اصلی این عملیات است و آمادگی لازم را برای کمک به پاکسازی سرتاسر خاک سوریه از داعش را دارد.

press23