کنفرانس خبری دو نماینده ه.د.پ در پارلمان ترکیه

عثمان بای‌دمیر و ابراهیم آی‌هان اعضای حزب دموکراتیك خلق‌ها و نمایندگان پارلمانی مردم رحا با برگزاری کنفرانسی خبری در آنکارا به موج دستگیری‌ها در این ایالت واکنش نشان دادند. بای‌دمیر گفت تعداد بازداشت شدگان آنقدر زیاد است که در سالن ورزشی نگهداری می‌شوند.HDP Logo

 

106437Image1

عثمان بایدمیر کنفرانس خبری روز سه‌شنبه در پارلمان ترکیه گفت: "هر هفته شاهد وقایعی خونین در سراسر کشور هستیم که طی آن دهها انسان جان خود را از دست می‌دهند. وزارت کشور و نهادهایی که وظیفه آنها جلوگیری از این اتفاقات است پس از هر حملەای که روی می‌دهد فاکتور آن را بنام حزب دمکراتیك خلق‌ها و دیگر گروههای مخالف صادر می‌کنند. طی ده روز، از بیست و دوم دسامبر تاکنون 132 تن اعضا و مسئولان ه.د.پ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدەاند."

نماینده مردم رحا از بازداشت 972 عضو ه.د.پ از جمله 75 مسئول ارشد آن طی عملیات پلیسی چند مدت اخیر در 38 شهر خبر داد و گفت: "دولت هزینه بی‌کفایتی خود را به ه.د.پ تحمیل می‌کند و متأسفانه رحا در صدر این حملات است. ما شاهد دورەی طلایی بی‌عدالتی و نقض آزادی بشر هستیم. اکنون بخاطر نبود فضای لازم در بازداشت‌گاههای رسمی، تعداد 160 زندانی در سالن ورزشی شهرداری خلیلیه نگهداری می‌شوند. همەی اقشار اجتماعی از جمله وکلا و شهرداران نیز نمایندگانی در زندان‌ها دارند."

در این کنفرانس خبری، ابراهیم آیهان نیز گفت: "ما در وضعیتی اضطراری بسر می‌بریم که خبری از حقوق و دمکراسی در آن نیست. آنچه که در ترکیه بوقوع پیوسته است تلاش برای پاکسازی کامل جریانات دمکراتیك و حاکی از خوف جریان تمامیت‌خواهی است که می‌خواهد از روی خودمحوری، صدای همەی مخالفان را خاموش کند. بازداشت فلەای صدها انسان و نگهداری طولانی آنها در شرایط ضد انسانی بخشی از این اقدامات است."

نماینده پارلمانی ه.د.پ با هشدار نسبت به سرکوب شدیدی که علیه حزب آنها صورت گرفته است گفت: "این حالت در گذشته نیز روی داده اما آنها باید درک کنند که نتیجەای حاصل نخواهند کرد. اعضای دربند ه.د.پ باید هرچه سریعتر با پایان دوره بازداشت به دادگاه اعزام شوند. دولت باید به سیاست پاکسازی سیاسی پایان دهد."