فشارها برای تخلیه انسانی شرنخ

 

لیلا بیرلیک نماینده مردم شرنخ در پارلمان ترکیه در گفتگویی اعلام کرد که دولت ترکیه کمک‌های مردمی جمع‌آوری شده برای جنگ‌زدگان شرنخ را مصادره می‌کند تا تحت فشارها، تخلیه انسانی در این شهر روی دهد.

لیلا بیرلیک نماینده پارلمانی حزب دمکراتیك خلق‌ها که اخیرا توسط نیروهای امنیتی ترکیه زندانی شده بود پس از آزادی برای ادامه فعالیت به شهر ویران شدەی شرنخ بازگشت.

او طی گفتگویی با خبرگزاری فرات با تشریح وضعیت شرنخ گفت که دولت ترکیه با توسل به دستگیری‌ها و تخریب شهر و جلوگیری از کمک‌های انسان‌دوستانه به اهالی شرنخ می‌خواهد انتقام مقاومت مردم این شهر را از آنها بگیرد.

بیرلیک با اعلام آنکه نیروهای دولتی هنوز هم در محلات باغچلی‌اِولَر، دجله، یشیل‌یورت و جمهوریت، مشغول عملیات تخریب منازل مسکونی هستند گفت که حتی مساجد موجود در این محلات را از بین بردەاند.

نماینده ه.د.پ از وضع غیررسمی قانون منع تردد در ساعات روز خبر داد و گفت نیروهای امنیتی ضمن برخورد تند با ساکنین شهر، هرگونه فعالیت اجتماعی، برگزاری مجالس ترحیم و تجمع بیش از دو نفره را ممنوع کردەاند.

او اعلام کرد موجی از پاکسازی‌ها در شرنخ و شهرهای همجوار آن از جمله سلوپی و جزیر روی داده و تعداد شهروندان بازداشتی که پس از پایان جنگ به خانەهای خود بازگشتەاند به طور فزایندەای رو به گسترش است.

لیلا بیرلیک تأکید کرد که افراد بازداشتی با اتهامات ساختگی و شکنجه در پایگاههای نظامی و شرایط ضد انسانی در زندان‌های ترکیه مواجه شدەاند.

نماینده ه.د.پ در ادامه به زندگی هزاران آوارەی بی‌خانمان شرنخ در حاشیه شهر و زیر چادرها اشاره کرد و گفت نیروهای امنیتی با حمله به محل اسکان آوارگان چادرهای آنها را جمع‌آوری کردەاند، در بعضی خانەهای روستائیان تا سه خانواده اسکان یافتەاند اما بقیه جایی برای اسکان ندارند.

لیلا بیرلیک به عدم هرگونه کمک از سوی دولت ترکیه به اهالی شرنخ اشاره کرد و گفت پس از ویرانی شهر توسط نظامیان ترکیه، دادستانی و استانداری شرنخ دستور جلوگیری از رسیدن کمک‌های بشردوستانه به نیازمندان شرنخ را صادر کردەاند بدون آنکه دلیلی برای آن بیان کنند.

او اعلام کرد یک محموله شامل دو کامیون خوراک و پوشاک کودکان که برای مردم شرنخ جمع‌آوری شده بود در روزهای اخیر با دستور دادستانی توقیف شد و مصادرەی نیاز کودکان را چیزی بجز وحشیگری نمی‌توان نامید.

leyla birlik