ادامه اعمال غیرعادی ارتش ترکیه

 

دختر بچە کردی که انتشار ویدئوی برخورد نظامیان ترکیه با او خشم کاربران شبکەهای مجازی را برانگیخته است در مصاحبه با یک خبرگزاری از شب حادثه سخن گفته است. او یکی از ساکنین شهر سور بود که در زمان هجوم ارتش ترکیه در سال 2016 با چنین برخورد وحشیانەای روبرو شد.turquie04

طی روزهای اخیر انتشار ویدئویی از برخورد نظامیان ترکیه با گروهی از شهروندان غیرنظامی که در زمان برقراری حکومت نظامی در یکی از محلات شهر سور گرفتار شده بودند، موجی از واکنش‌ها را در بر داشته است. در این ویدئو دیده می‌شود که نظامیان ترکیه از طریق بلندگو از شهروندان گرفتار شده، می‌خواهند که لباس خود را از تن دربیاورند.

در میان این افراد دختر بچەای کوچک دیده می‌شود که نظامیان ترک از او می‌خواهند جلو بیاید تا با کنار زدن لباسش او را از دور بررسی کنند. نحوەی برخورد با این دختر بچه نفرت‌انگیز است.

خبرگزاری دجله طی گزارشی در اینباره نام اختصاری این دختر را "ش- ت" اعلام کرده و گفته است که مادر او از آنزمان دستگیر و زندانی شده است.

این کودک که اکنون با پدرش در یک روستا زندگی می‌کند به خبرگزاری دجله گفته است خانه و مدرسه او در شهر سور بود اما با اعلام حکومت نظامی و شروع بمباران شهر دیگر از خانه خود بیرون نیامدند و فقط با آدم‌برفی که در حیاط ساخته بود بازی می‌کرد.

او از تحمل گرسنگی و قطع جریان آب و برق به مدت طولانی در شهر سور سخن می‌گوید و می‌افزاید پس از روزهای سخت زندگی در زیرزمین وقتی در ماه مارس 2016 از خانه خارج شدند در میان ویرانەهای محله راه خود را گم کردند.

دختر یازده ساله می‌گوید با تاریکی هوا بسیار ترسیده بود که ناگهان عدەای نور در چشمان آنها انداختند و از طریق بلند گو خواستند کفهایش را درآورد و پیراهنش را بالا بزند. پس از آن این دختر کوچک خواستەاند بشیند و بلند شود و آهسته بسوی خودروی نظامیان حرکت کند.

"ش- ت" می‌گوید هرچند که کودکان را فقط بازجویی کردند و کتک نزدند اما مردان بازداشت شده جلوی چشم آنها مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و از این می‌ترسید که دیگر مادرش را نبیند.

این دختر کوچک آنزمان به مدت سه ماه و نیم به یک مرکز دولتی نگهداری کودکان منتقل شده و بعدها شنیده که مادرش را در جایی دیگر زندانی کردەاند.

پدر او که اکنون فرزندش را به یک روستای منطقه منتقل کرده است در این مصاحبه گفته است آنچه که نظامیان با کودکانشان انجام دادند شکنجه بود و پخش تصاویر این واقعه از سوی آنها نشان می‌دهد که بویی از انسانیت نبردەاند.

او می‌گوید نمی‌تواند درک کند که تروریست خطاب کردن یک کودک یازده ساله و درخواست اینکه تسلیم شود چه معنایی می‌تواند داشته باشد و مزاح با ویدئوی این اقدام ضد انسانی هم قابل تحمل نیست.