نخستین سالگرد تاسیس ی.پ.س

به مناسبت نخستین سالگرد تاسیس یگانهای مدافع غیرنظامیان، شماری از مبارزین آن در گفتگو با خبرگزاری فرات ضمن گرامیداشت این روز اعلام کردند که تا زما

YPS Gever

ن آزادی اوجالان و خلق کرد به مبارزه خود ادامه خواهند داد.

چوما آزاد، چایان کوچگری، هیوی اردال، نوژیان نصیبین، پاله نصیبین و جاهید آمد شش مبارز یگانهای مدافع غیرنظامیان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره جان باختگان راه آزادی، نخستین سالگرد تاسیس "ی پ س" را به عبدالله اوجالان رهبر خلق کرد، خلق کردستان و شهیدان تبریک گفتند.

آنها اظهار کردند وقتی دولت ترکیه با مقاومت "ی پ س" مواجه شد، فهمید که نخواهد توانست خلق کرد را به تسلیم درآورد و با استفاده از سلاحهای سنگین به شهرهای شمال کردستان حمله کرد.

مبارزین یگانهای مدافع غیرنظامیان با عنوان آنکه "ی پ س" شور عظیمی را در میان جوانان کرد ایجاد کردە تصریح کردند که خلق کرد با فرزندان خود همکاری و مقاومت را گستردەتر و هم زمان با دفاع مشروع، خود را مدیریت کردند.

اعضای "ی پ س" با تاکید بر آنکه تا زمان آزادی اوجالان و خلق کرد به مقاومت خود ادامه میدهند از جوانان شمال کردستان خواستند که به صفوف یگانهای مدافع غیرنظامیان ملحق شده و مقاومت را منسجم کنند.

به دنبال حملات ارتش ترکیه به خودمدیریتی های دمکراتیک شمال کردستان، جوانان در تاریخ ١٩ ژانویه ٢٠١٦ یگانهای مدافع غیرنظامیان "ی پ س" را تاسیس کردند و دست به مقاومتهای بزرگی در شهرهای مختلف شمال کردستان زده و ضربات سنگینی به ارتش ترکیه وارد کردند.