واکنش صالح مسلم به نشست آستانه

صالح مسلم رییس مشترک حزب اتحاد دمکراتیک طی سخنانی در دومین کنگرە حزب خود در شهر دربیسی، نشست آستانە را توطئەا

2516519465

ی از سوی روسیە، ایران و ترکیە نامید و شکست آنرا قطعی دانست. اعضای جنبش جامعه دموکراتیک نیز در گرکه لکه تجمع اعتراضی کردند.

صالح مسلم در ادامە سخنان خود بە نشست‌های مخفیانە ترکیە، روسیە و ایران اشارە کرد و گفت: این محور برای منافع خود دست بە هر کاری می‌زنند در حالی‌که این نشستها بە ضرر خلق‌های ساکن در منطقە است.

رئیس مشترک پ.ی.د محروم کردن کردها و متحدانشان در شمال سوریه از حضور در نشست آستانه را تلاشی برای جلوگیری از برقراری آزادی و دمکراسی در سوریه خواند.

صالح مسلم گفت اجازە نخواهند داد دیگران برای آنها تصمیم بگیرند و این مردم هستند که باید برای آینده خود تصمیم‌گیری کنند.

اعضای جنبش جامعه دمکراتیك نیز پس از برگزاری جلسەای در شهر گرکەلگه واقع در کانتون جزیر روژاوا در تجمعی به نشست آستانه واکنش نشان دادند.

پس از گفتگوهای دو روزه در گرکه‌لگه، اعضای تودم بیانیەای هم منتشر کردند. بیروک مله بشیر مسئول شورای اقتصادی کانتون جزیر همزمان با انتشار این بیانیه در جمع اعضای سندیکاهای کارگری گفت:

با گذشت شش سال از شروع بحران سوریه هنوز هم حکومت این کشور و گروههای سوری تحت حمایت کشورهای خارجی هیچ طرحی برای حل بحران ندارند. او از این طرف‌ها به عنوان عوامل بحران سوریه نام برد.

در این تجمع اعلام شده که نام‌گذاری نشست آستانه به عنوان گفتگوهای صلح سوریه اشتباه است و این نشست در ادامه مذاکرات ژنو به شکست می‌انجامد چرا که نمایندگان واقعی مردم سوریه در آن حضور ندارند.

نشست آستانه طبق قرار قبلی در 23 ژانویه برگزار خواهد شد.