تداوم فعالیتها برای آزادی اوجالان

کردهای ساکن شهرهای مختلف اروپا بار دیگر دست به تجمعاتی گستردە زده و خواستار آزادی عبدالله اوجالان رهبر خلق کرد شدند.

روز گذشته به دنبال فراخوان مرکز جامعه دمکراتیک کرد و انجمن زنان روناهی، کردهای مقیم شهرهای مانهایم و هانوفر آلمان با خواست آزادی اوجالان به خیابانها آمدند.

نمایندگان کنگره دمکراتیک کرد به همراه شماری از نیروهای چپ نیز در این تجمعات شرکت کردند.

8f55c523b555196e352991e23a9a2c43190effe0 1472370378

دیتر دهم، نماینده حزب چپ آلمان طی سخنانی گفت که تلاش خود را برای آزادی اوجالان و رفع ممنوعیت فعالیتهای "پ ک ک" در آلمان انجام خواهند داد. او در ادامه تصریح کرد که "پ ک ک" بر اساس اندیشه های اوجالان در راستای آزادی خلق ها و برقراری دمکراسی مبارزه میکند.

همزمان شهر زوریخ سوییس نیز شاهد تجمع کردها با خواستی مشابه بود. در دانمارک و شهر "یاوله" سوئد نیز فعالیت‌هایی از این دسن انجام شد.